Nahrávanie hudobného nosiča

21.08.2017 18:00

Amavet klub 519 v Čadci v spolupráci s CVČ v Čadci chce zrealizovať v rámci svojej krúžkovej činnosti vlastnú demo nahrávku na hudobný nosič.