Nahrávanie hudobného nosiča

21.09.2018 08:00

Amavet klub 519 v Čadci v spolupráci s CVČ v Čadci chce zrealizovať v rámci svojej krúžkovej činnosti vlastnú demo nahrávku na hudobný nosič.